Welkom bij het Kampvuur

Welkom bij Het Kampvuur waar ruimte en tijd is voor verhalen en levenskunst.

Je bent van harte welkom op onze website; leuk dat je interesse hebt. Het leven is vol uitdagingen op elke leeftijd. Naast vrolijke, ontspannen en verwachte gebeurtenissen kent het leven ook spannende, verdrietige en pijnlijke gebeurtenissen. Zoals er in de natuur ook dag en nacht is, eb en vloed, zomer en winter. En hoe vind je balans tussen uitdagingen, persoonlijke kwaliteiten en het ervaren van een positieve gezondheid. Op je levenspad kun je dingen meemaken waar je niet direct raad mee weet of zaken stapelen op. Een luisterend oor kan dan helpend zijn. Zoals de mens al vanuit de oertijd bij het kampvuur verhalen heeft gedeeld, wijsheid gehoord en creativiteit gedeeld.Naast kampvuurgesprekken heeft de mens levenswijsheid eeuwenlang gedeeld in sprookjes, sagen, spreuken, gezegdes en mythen.

Het Kampvuur is verbonden aan De Yogaschool. Yoga komt uit India en betekent 'samen verenigen'.  Yoga bevordert de eenheid van lichaam en geest. Rond Het Kampvuur vind je mensen die aanvullende mogelijkheden bieden om je balans en veerkracht in het leven te verbeteren.

Heb je vragen over Het Kampvuur of wil je een kennismakingsgesprek, wees welkom om contact op te nemen met de coördinator.
Deze aanvullende complementaire behandelingen kunnen een medische behandeling ondersteunen doch niet vervangen. In onderstaand model zie je een schema met de verschillende mogelijkheden van complementaire behandelingen (CZ interventies) van het VanPraaginstituut:

Complementaire zorg www.vanpraaginstituut.nl

Realisatie en copyright © 2021 door iFred Websites & Webdesign